JUDr. Darina Legerská

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 840 pojednávaní a 1 495 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Incidenčné spory
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 10000 EUR Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 10.000,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.478,52 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba o odporovanie právnych… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 228,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Predbežné prejednanie sporu, PR zaplatenie Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 10.000 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.780 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť dobrovoľnej dražby Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.