Mgr. Zita Leimbergerová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava V, evidujeme 2 932 pojednávaní a 2 452 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 12 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 751 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 21 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 417 – 443. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 72,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 92
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 67

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 667 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 780 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 313 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 40,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 121,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 451 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 261 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 66,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 36
 • Počet potvrdených odvolaní – 24

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 447 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 465 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 140 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 28,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 77,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 385 – 401. mieste. Za kvalitu získal 10,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 10 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – Seminár – 2 dni.
 • 2011 – SEMINÁR – 3 dni; 2012 – Seminár – 2 dni.
 • 2011 – SEMINÁR – 3 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok pre zmeškanie – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok pre zmeškanie – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok pre zmeškanie – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok pre zmeškanie – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Predbežné prejednanie sporu, Zapl. 566,90 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 694,79 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 474,07 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 691,00 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,70 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 291,94 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,70 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 79,33 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie vyžiovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 163,13 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR pre 30,31 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 498,99 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 24.919,81 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR pre 70,94 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR pre 55,12 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR pre 56,16 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR pre 2.224,81 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Vyhlásenie rozsudku, ochrana osobnosti + náhrada… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 674,23 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.