JUDr. Oľga Lichnerová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 1 665 pojednávaní a 2 225 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátori za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Spoluvlastníctvo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, nahradenie prejavu vôle uzavrieť kúpnu… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.305,72 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť skončenia pracovného pomeru Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7.610,11 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 829,17 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.598,86 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 17.547,68 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 136,30 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.