JUDr. Oľga Lichnerová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 1 640 pojednávaní a 2 202 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátori za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť skončenia pracovného pomeru Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody spôsobenej pri výkone… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.348,20 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.560,29 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že dom a prísl. patrí do… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že dom a prísl. patrí do… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.348,20 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 3.071,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že dom a prísl. patrí do… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že dom a prísl. patrí do… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmenu rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 5.000,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, neúčinnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 26.815,44 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.