JUDr. Oľga Lichnerová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 1 559 pojednávaní a 2 159 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Pracovné právo
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti právneho úkonu a o… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie náhrady za užívanie pozemkov Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody a iné Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti zmlúv, vydanie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.299,80 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 490,88 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyslovenie neplatnosti práv. úkonu + PO Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti neprijateľnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8.997,35 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.290,73 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.283,07 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.182,72 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2488,44 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.