JUDr. Oľga Lichnerová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 2 173 pojednávaní a 2 418 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zverenie do osobnej starostlivosti a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8.997,35 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť odvolania z funkcie Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 2.091,29 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 1.009,84 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 6.208,82 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1.670,76 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 2.672,81 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 907,99 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava práv a povinností k mal. dieťaťu Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 349,01 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie absolútnej neplatnosti uznesení… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.663,93 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 699,10 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.047,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 5.228,36 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.