JUDr. Oľga Lichnerová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 2 227 pojednávaní a 2 231 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 5000 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 523,42 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 2.123,07 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti kúpnej… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti pracovného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Úprava práv a povinností voči… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti dražby Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 822,50 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 538,03 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 822,50 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Vyhlásenie rozsudku, Úprava práv a povinností voči… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zdržanie sa zásahov do… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.