JUDr. Oľga Lichnerová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 2 372 pojednávaní a 2 259 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie hnuteľnej veci Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 125,- EUR a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti porušenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 5.585,21 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti uznesenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 224,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.289,81 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti kúpnych… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.