JUDr. Katarína Benczová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 6 rozhodnutí.
  Poznámka: - od 1. novembra 2015 do 31. októbra 2016 je dočasne pridelená na NS SR.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 815 pojednávaní a 1 114 rozhodnutí.
  Poznámka: - od 1. novembra 2015 do 31. októbra 2016 je dočasne pridelená na NS SR.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Volebné veci
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom… Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Uloženie povinnosti zdržať sa užívania… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, žaloba č. 8488 - 4/2014 - BA zo dňa 1 4 2014 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Benczová
  Navrhovateľ – R. V.
  Odporca – Sociálna poisťovňa - ústredie
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 8488-4/2014-BA zo dňa 1.4.2014 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Benczová
  Navrhovateľ – D. L.
  Odporca – Sociálna poisťovňa - ústredie
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba D/2013/00018 - 1795 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Benczová
  Navrhovateľ – Gaviál
  Odporca – Okresný úrad Dunajská Streda
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 56923-2/2011-BA Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Benczová
  Navrhovateľ – T. X.
  Odporca – Sociálna poisťovňa - ústredie
 6. Pojednávanie, žaloba č. 8142 - 3/2013 - BA zo dňa 8 8 2013 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Benczová
  Navrhovateľ – V. M.
  Odporca – Sociálna poisťovňa - ústredie
 7. Pojednávanie, žaloba 7388 - 5/2013 - BA Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Benczová
  Navrhovateľ – B. O.
  Odporca – Sociálna poisťovňa - ústredie
 8. Pojednávanie, žaloba č. 7803 - 3/2013 - BA Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Benczová
  Navrhovateľ – M. Z.
  Odporca – Sociálna poisťovňa - ústredie
 9. Pojednávanie, žaloba č. 7330 - 4/2013 - BA zo d § a 19 8 2013 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Benczová
  Navrhovateľ – U. O.
  Odporca – Sociálna poisťovňa - ústredie
 10. Pojednávanie, žaloba 8727 - 3/2014 - BA zo dňa 21 2 2014 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Benczová
  Navrhovateľ – H. G.
  Odporca – Sociálna poisťovňa - ústredie
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.