JUDr. Katarína Benczová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Najvyšší Správny súd, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 34 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 182 rozhodnutí.
 3. Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 815 pojednávaní a 1 080 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Uloženie povinnosti zdržať sa… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, žaloba č. 8488 - 4/2014 - BA zo dňa 1 4 2014 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Benczová
  Navrhovateľ – R. F.
  Odporca – R. L.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 8488-4/2014-BA zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Benczová
  Navrhovateľ – D. F.
  Odporca – M. L.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba D/2013/00018 - 1795 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Benczová
  Navrhovateľ – Z. M.
  Odporca – U. I.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 56923-2/2011-BA Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Benczová
  Navrhovateľ – O. T.
  Odporca – I. U.
 6. Pojednávanie, žaloba č. 8142 - 3/2013 - BA zo dňa 8 8 2013 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Benczová
  Navrhovateľ – J. U.
  Odporca – A. R.
 7. Pojednávanie, žaloba 7388 - 5/2013 - BA Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Benczová
  Navrhovateľ – K. D.
  Odporca – S. Z.
 8. Pojednávanie, žaloba č. 7803 - 3/2013 - BA Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Benczová
  Navrhovateľ – U. S.
  Odporca – S. K.
 9. Pojednávanie, žaloba č. 7330 - 4/2013 - BA zo d § a 19 8… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Benczová
  Navrhovateľ – Z. R.
  Odporca – P. W.
 10. Pojednávanie, žaloba 8727 - 3/2014 - BA zo dňa 21 2 2014 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Benczová
  Navrhovateľ – T. O.
  Odporca – S. V.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.