JUDr. Zuzana Lohnertová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 4 292 pojednávaní a 2 130 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 19 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 23 rokmi, 4 - ročný mandát.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1473 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 121 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 17 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 525 – 538. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 8 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 71,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 295
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 211

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 437,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 363 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 155 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 42,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 90,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1061 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 87 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 26.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 153 – 167. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 202
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 154

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 258 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 320 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 43 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 13,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 100% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 624 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 134 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 79,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 118
 • Počet potvrdených odvolaní – 94

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 16,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 211 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 176 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 27 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 11% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 89,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 93 – 100. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 29.4.2013–Nové trendy v starostlivosti o deti po rozvode rodičov; 29.5.2013–Právo na spravodlivý proces
 • 2012 – 9.–10.2.2012 – Akt. rozhodovacia činnosť rodinných senátov 5.12.2012 – Striedavá osobná starostlivosť
 • 2011 – Starostlivosť o maloletých – 1 deň Kultivácia osobnosti – 1 deň Kultivácia osobnosti – 1 deň Aktuálne otázky rodinného práva – 1 deň ; 2012 – 9.–10.2.2012 – Akt. rozhodovacia činnosť rodinných senátov 5.12.2012 – Striedavá osobná starostlivosť; 2013 – 29.4.2013–Nové trendy v starostlivosti o deti po rozvode rodičov; 29.5.2013–Právo na spravodlivý proces
 • 2011 – Starostlivosť o maloletých – 1 deň Kultivácia osobnosti – 1 deň Kultivácia osobnosti – 1 deň Aktuálne otázky rodinného práva – 1 deň

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva + ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného k mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úpp na čas do rozvodu Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva + ÚPP + NO Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie dohody rodičov/… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vrátenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zmena ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o návrhu na zmenu ÚPP + NO Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva - úprava Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva + ÚPP + NO Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného k mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva + ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, osvojenie maloletého Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.