JUDr. Peter Lukáč

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, evidujeme 2 602 pojednávaní a 2 840 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.NA.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1197 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 70 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 14 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 581 – 593. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 6.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 69,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 148
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 103

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 767,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 185 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 67 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 36,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 93,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi nebola prideľovaná žiadna agenda väčšinovo. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo..

Sudca v sledovanom období odpracoval 976 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 44 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 19 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 492 – 506. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 112
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 76

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 284 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 239 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 99 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 41,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 87,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

Sudca v sledovanom období odpracoval 591 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 95 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 53,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 43
 • Počet potvrdených odvolaní – 23

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 347 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 171 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 109 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 58% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 93,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 519 – 534. mieste. Za kvalitu získal 6,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Ustanovenie § 35 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z.z.
 • 2013 – Sudca sa nezúčatnil žiadneho vzdelávacieho seminára.
 • 2012 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia.
 • 2012 – Ustanovenie § 35 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z.z.
 • 2011 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia. ; 2012 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia.; 2013 – Sudca sa nezúčatnil žiadneho vzdelávacieho seminára.
 • 2011 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia.
 • 2011 – Ustanovenie § 35 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z.z. ; 2012 – Ustanovenie § 35 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z.z. ; 2013 – Ustanovenie § 35 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z.z.
 • 2011 – Ustanovenie § 35 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z.z.

Vynesené rozhodnutia

 1. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 367230,5 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 188 ods. 1 ,ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žiar nad Hronom
  Sudca – JUDr. Peter Lukáč
  Obžalovaný – I. G.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie BSM za trvania… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, odstránenie stavby Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 339,40 € a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1620 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 179,37 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, NO - žalovaní sú povinní znášať… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie BSM za trvania… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Neplatnosť Kúpnej zmluvy zo… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, uvoľnenie z funkcie opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.