JUDr. Jaroslav Macek

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 494 pojednávaní a 2 702 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.126,56 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 12 565,02 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 366,35 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vyhlásenie konkurzu na… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právnych… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie vecí zo súpisu… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.126,56 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 12 565,02 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 28.728,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o vylúčenie vecí zo súpisu… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právnych… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vylúčenie vecí zo súpisu… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie právneho dôvodu, výšky… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.