JUDr. Jaroslav Macek

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 477 pojednávaní a 2 508 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vyhlásenie konkurzu… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, kvalifikovaný podnet Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neúčinnosti právnych… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 50.000 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vylúčenie vecí zo súpisu… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, overenie pravdivosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie právneho dôvodu, výšky… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, overenie pravdivosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neúčinnosti právnych… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, overenie pravdivosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 50.000 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.