JUDr. Jaroslav Macek

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 437 pojednávaní a 2 132 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neúčinnosti právnych… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o vylúčenie vecí zo súpisu… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, kvalifikovaný podnet Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 66428,59 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, konanie o uložení pokuty Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie právneho dôvodu, výšky… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, konanie o uložení pokuty Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie právneho… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, overenie pravdivosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie majetku zo súpisu… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, overenie pravdivosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 20.867,70… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, overenie pravdivosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, overenie o pravdivosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, kvalifikovaný podnet Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.