JUDr. Jaroslav Macek

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 515 pojednávaní a 2 805 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 285,01 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, O zaplatenie zmluvnej pokuty… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie právneho dôvodu, výšky… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o vylúčenie majetku z… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o vylúčenie majetku z… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh dlžníka na vyhlásenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 285,01 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vylúčenie vecí zo súpisu… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.