JUDr. Jaroslav Macek

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 450 pojednávaní a 2 129 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh dlžníka na vyhlásenie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o určenie právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vylúčenie majetku zo súpisu… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, overenie pravdivosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, overenie pravdivosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, overenie pravdivosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh dlžníka na vyhlásenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neúčinnosti právnych… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o vylúčenie vecí zo súpisu… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, kvalifikovaný podnet Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 66428,59 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.