JUDr. Marián Mačura

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 203 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 2. Aktívny sudca na súde Okresný súd Prešov, evidujeme 2 650 pojednávaní a 1 610 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 13 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1448 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 120 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 133 – 155. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 71,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 215
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 153

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 83,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 84 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 28 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 33,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 103,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1052 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 83 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 29.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 64 – 73. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 20.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 70,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 164
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 116

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 45 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 43 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 9 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 20,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 101,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 640 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 73 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 44,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 36
 • Počet potvrdených odvolaní – 16

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 66 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 30 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 18 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 105,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 178 – 184. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 18 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 21
 • 2012 – 7
 • 2011 – 26; 2012 – 7; 2013 – 21
 • 2011 – 26

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, námietka-sťaž.,OS… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.,§ 156 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 172,ods.1,c… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 157 ods.1,2… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.a obž.,§ 250a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.obž.,§ 21 ods.1b k §… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.prok.,§ 277/1 Tr.z.a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.obž., §… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.obž.,§ 344/1d/Tr.z.a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 21 ods.1b k… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.obž.,§ 221 ods.1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.a obž.,§ 250a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž., §… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.prok.,211 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.