JUDr. Blanka Malichová

 1. Active judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 607 hearings and 673 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava II, we register 265 hearings and 508 judgements.
  Note: s účinnosťou od 15. marca 2013 do 31. decembra 2013 je dočasne pridelená na KS v Bratislave.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 604 days and on average was assigned 101 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 79,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 68
 • Number of confirmed judgements – 54

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 461 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 139 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 75 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 146,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 154 – 163. mieste. Za kvalitu získal 10,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 15 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x na vzdelávacej aktivite. Poskytnutý údaje je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie SR.
 • 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít; 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x na vzdelávacej aktivite. Poskytnutý údaje je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie SR.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Published judgements

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Dôchodky
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Dôchodky
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 2019/2017/301č.k.PV… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Blanka Malichová
  Proposer – P. T.
  Opponent – T. F.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Blanka Malichová
  Proposer – C. B.
  Opponent – S. F.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:DK 10/2015 zo dňa 12.2.2016 Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Blanka Malichová
  Proposer – O. I.
  Opponent – W. S.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č. 338-1/2004 Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Blanka Malichová
  Proposer – T. O.
  Opponent – U. F.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č. 2413(6910)/2004/PÚ/Tk z… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Blanka Malichová
  Proposer – C. I.
  Opponent – D. W.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Blanka Malichová
  Proposer – C. O.
  Opponent – Q. T.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Blanka Malichová
  Proposer – L. E.
  Opponent – Y. R.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Blanka Malichová
  Proposer – J. O.
  Opponent – I. P.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, invalidný dôchodok Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Blanka Malichová
  Proposer – B. F.
  Opponent – S. W.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, invalidný dôchodok Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Blanka Malichová
  Proposer – T. U.
  Opponent – L. C.
More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:PPZ-HCP-BA11-16-055/2022-AV… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Blanka Malichová
  Proposer – H. J.
  Opponent – T. R.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:PPZ-HCP-BA11-16-033/2022-AV… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judges – JUDr. Blanka Malichová and JUDr. Valéria Žiliaková
  Proposer – H. O.
  Opponent – R. P.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:SEĽUZ-424-3/2018-OdSP zo dňa… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Blanka Malichová
  Proposer – B. X.
  Opponent – U. Z.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:SEĽUZ-282-7/2018-OdSP zo dňa… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Blanka Malichová
  Proposer – C. V.
  Opponent – C. Z.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:KRPZ-BA-KDI21-2/2020-P zo… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Blanka Malichová
  Proposer – F. W.
  Opponent – W. Y.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:11195035 zo dňa 31.3.2017 Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Blanka Malichová
  Proposer – C. B.
  Opponent – U. M.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:MU-PO-309-27/2021-Ž zo dňa… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Blanka Malichová
  Proposer – P. A.
  Opponent – W. T.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:ČAS:MU-PO-305-14/2021-Ž zo… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Blanka Malichová
  Proposer – A. I.
  Opponent – H. N.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:PPZ-HCP-BA11-8-029/2022-AV… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Blanka Malichová
  Proposer – L. H.
  Opponent – Q. A.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Blanka Malichová
  Proposer – E. N.
  Opponent – K. J.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.