JUDr. Blanka Malichová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 597 pojednávaní a 654 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 265 pojednávaní a 508 rozhodnutí.
  Poznámka: s účinnosťou od 15. marca 2013 do 31. decembra 2013 je dočasne pridelená na KS v Bratislave.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 604 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 101 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 79,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 68
 • Počet potvrdených odvolaní – 54

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 461 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 139 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 75 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 146,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 154 – 163. mieste. Za kvalitu získal 10,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 15 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x na vzdelávacej aktivite. Poskytnutý údaje je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie SR.
 • 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít; 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x na vzdelávacej aktivite. Poskytnutý údaje je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie SR.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Nezákonný zásah orgánu verejnej správy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Dôchodky
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č. 338-1/2004 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
  Navrhovateľ – T. O.
  Odporca – U. F.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č. 2413(6910)/2004/PÚ/Tk z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
  Navrhovateľ – C. I.
  Odporca – D. W.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:SEĽUZ-424-3/2018-OdSP zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
  Navrhovateľ – B. X.
  Odporca – U. Z.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:SEĽUZ-282-7/2018-OdSP zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
  Navrhovateľ – C. V.
  Odporca – C. Z.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:KRPZ-BA-KDI21-2/2020-P zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
  Navrhovateľ – F. W.
  Odporca – W. Y.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:11195035 zo dňa 31.3.2017 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
  Navrhovateľ – C. B.
  Odporca – U. M.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:MU-PO-309-27/2021-Ž zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
  Navrhovateľ – P. A.
  Odporca – W. T.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:ČAS:MU-PO-305-14/2021-Ž zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
  Navrhovateľ – A. I.
  Odporca – H. N.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:PPZ-HCP-BA11-8-029/2022-AV… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
  Navrhovateľ – L. H.
  Odporca – Q. A.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
  Navrhovateľ – E. N.
  Odporca – K. J.
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, č. 338-1/2004 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
  Navrhovateľ – F. U.
  Odporca – H. K.
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, č. 2413(6910)/2004/PÚ/Tk z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
  Navrhovateľ – F. X.
  Odporca – M. Y.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:PPZ-HCP-BA11-16-017/2022-AV… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
  Navrhovateľ – S. Q.
  Odporca – V. G.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:ČAS:MU-PO-256-22/2021 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
  Navrhovateľ – T. A.
  Odporca – R. K.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:ČAS:MU-PO-260-26/2021-Ž zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
  Navrhovateľ – H. B.
  Odporca – H. N.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:PPZ-HCP-BA9-25-027/2022-AV… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
  Navrhovateľ – L. R.
  Odporca – C. Q.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:PPZ-HCP-BA11-8-010/2022-AV… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
  Navrhovateľ – W. U.
  Odporca – F. O.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, predčasný starobný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
  Navrhovateľ – Q. J.
  Odporca – S. M.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, starobný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
  Navrhovateľ – B. P.
  Odporca – T. G.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.