JUDr. Zuzana Mališová

 1. Active judge at the court Najvyšší súd Slovenskej republiky, in the meantime we register no hearings and no judgements.
 2. Inactive judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 365 hearings and 360 judgements.
 3. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava I, we register 532 hearings and 570 judgements.
  Note: od 2. mája 2014 do 31. decembra 2014 je dočasne pridelená na Krajský súd v Bratislave.
 1. The judge has been nominated to function for almost 23 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 585 days and on average was assigned 129 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 79,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 84
 • Number of confirmed judgements – 67

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 531 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 396 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 277 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 60,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 585 – 594. mieste. Za kvalitu získal 10,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 6 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – Seminár – 4 dni
 • 2012 – Seminár – 4 dni

Published judgements

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 7. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:OU-BA-OCDPK2-2016/020847/OBO… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:LPO-8364/2018/Pop zo dňa… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Zuzana Mališová
  Proposer – F. E.
  Opponent – Q. A.
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:OU-BA-OVBP2-2018/57718/KVJ… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:KR/19407/2018, 84331/2018… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:KR/19407/2018, 84331/2018… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:1077/2019 zo dňa 29.04.2019 Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:101768068/2019 zo dňa… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:11906-6000/2019 zo dňa… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:208414/2015 zo dňa… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:OU-BA-OOP3-2015/100207-NMT… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.