Mgr. Katarína Beniačová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 218 pojednávaní a 499 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 5 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 15 rokmi.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 19 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Pracovné právo
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti dohody o… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 634,73 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 22.121,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, výmenu strešnej krytiny Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 179,72 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie náhrady za užívanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.298,67 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného pre plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 437,05 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie istiny 8.550,- Eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti kúpnych… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.