JUDr. Marián Manduch

 1. Aktívny podpredseda na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 1 880 pojednávaní a 1 895 rozhodnutí.
  Poznámka: .
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 16 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1476 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 100 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 27.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 69 – 80. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 304
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 231

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 59,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 41 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 20 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 48,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 114% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1054 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 78 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 28.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 91 – 106. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 19.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 72,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 223
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 162

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 95 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 51 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 22 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 43,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 117,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 646 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 88 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 63,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 84
 • Počet potvrdených odvolaní – 53

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 56 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 35 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 36 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 42,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 124,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 65 – 68. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 14.–15.03.2013 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne, 02.–03.04.2013 Problematika dopravných trestných činov (dokazovanie, ukladanie trestov, znalecké dokazovanie), 18.06.2013 Pracovné stretnutie predsedov trestných grémií a trestných sudcov, 03.–04.10.2013 Celokrajské školenie sudcov KS v Trenčíne, 28.–29.10.2013 Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní
 • 2012 – 23.–24.04.2012 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne, 08.–09.10.2012 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne
 • 2011 – 28.–29. marca 2011 – zasadnutie rozšíreného trestného kolégia 07.–09. novembra 2011 – Obchodovanie s ľuďmi; 2012 – 23.–24.04.2012 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne, 08.–09.10.2012 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne; 2013 – 14.–15.03.2013 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne, 02.–03.04.2013 Problematika dopravných trestných činov (dokazovanie, ukladanie trestov, znalecké dokazovanie), 18.06.2013 Pracovné stretnutie predsedov trestných grémií a trestných sudcov, 03.–04.10.2013 Celokrajské školenie sudcov KS v Trenčíne, 28.–29.10.2013 Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní
 • 2011 – 28.–29. marca 2011 – zasadnutie rozšíreného trestného kolégia 07.–09. novembra 2011 – Obchodovanie s ľuďmi

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Marián Manduch
  Obžalovaný – N. Z.
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací obzvlášť… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Marián Manduch
  Obžalovaný – P. O.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin marenia… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Marián Manduch
  Obžalovaný – Z. T.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin prechovávania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Marián Manduch
  Obžalovaný – U. B.
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, upustenie od výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Marián Manduch
  Obžalovaný – W. M.
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, zločin nedovolená… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Marián Manduch
  Obžalovaný – C. B.
 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Marián Manduch
  Obžalovaný – V. S.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin usmrtenia Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Marián Manduch
  Obžalovaný – M. B.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin podvodu Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Marián Manduch
  Obžalovaný – M. B.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin nedovoleného… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Marián Manduch
  Obžalovaný – F. H.
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin výtržníctvo Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Marián Manduch
  Obžalovaný – Q. H.
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, pokračovací prečin… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Marián Manduch
  Obžalovaný – R. G.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin prevádzačstva Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Marián Manduch
  Obžalovaný – N. B.
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin ohrozenia pod… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Marián Manduch
  Obžalovaný – C. A.
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, upustenie od výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Marián Manduch
  Obžalovaný – M. X.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, upustenie od výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Marián Manduch
  Obžalovaný – S. I.
 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, upustenie od výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Marián Manduch
  Obžalovaný – K. I.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin sexuálneho… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Marián Manduch
  Obžalovaný – A. C.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.