Mgr. Miriam Manová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bánovce nad Bebravou, evidujeme 1 793 pojednávaní a 1 413 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 11 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1039 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 100 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 27.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 69 – 80. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 78,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 122
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 96

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 124,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 95 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 13 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 13,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 106,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 647 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 131 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 63
 • Počet potvrdených odvolaní – 41

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 108 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 80 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 30 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 35,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 121% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 101 – 109. mieste. Za kvalitu získal 7,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 19 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 14.3. 15.3.2013 – Celokrajské školenie sudcov, , 2.4. – 3.4.2013 – Problematika dopravných trestných činov, 3.10. – 4.10.2014 – Celokrajské školenie sudcov, 24.10. – 25.10.2013 – 8. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P, 2.12. – 3.12.2013 – Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov, Grémia a kolégia – 14.3. – 15.3.2013, 19.9.2013, 13.12.2013
 • 2012 – 25.10.2012 – 6. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P; Grémia a kolégia: 12.3.2012, 23.4.2012 – 24.4.2012, 12.9.2012, 8.10.2012 – 9.10.2012, 6.12.2012 – 7.12.2012
 • 2011 – Školenia: – Grémia a kolégia: 28.03.2011, 27.06.2011, 26.10.2011, 06.12.2011 ; 2012 – 25.10.2012 – 6. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P; Grémia a kolégia: 12.3.2012, 23.4.2012 – 24.4.2012, 12.9.2012, 8.10.2012 – 9.10.2012, 6.12.2012 – 7.12.2012; 2013 – 14.3. 15.3.2013 – Celokrajské školenie sudcov, , 2.4. – 3.4.2013 – Problematika dopravných trestných činov, 3.10. – 4.10.2014 – Celokrajské školenie sudcov, 24.10. – 25.10.2013 – 8. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P, 2.12. – 3.12.2013 – Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov, Grémia a kolégia – 14.3. – 15.3.2013, 19.9.2013, 13.12.2013
 • 2011 – Školenia: – Grémia a kolégia: 28.03.2011, 27.06.2011, 26.10.2011, 06.12.2011

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bánovce nad Bebravou
  Sudca – Mgr. Miriam Manová
  Obžalovaný – ["J", "S"]
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin neposkytnutia… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bánovce nad Bebravou
  Sudca – Mgr. Miriam Manová
  Obžalovaný – ["H", "X"]
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin krivej výpovede a… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bánovce nad Bebravou
  Sudca – Mgr. Miriam Manová
  Obžalovaný – ["Y", "I"]
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, pokračovací zločin… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obzvlášť závažný zločin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bánovce nad Bebravou
  Sudca – Mgr. Miriam Manová
  Obžalovaný – ["A", "B"]
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bánovce nad Bebravou
  Sudca – Mgr. Miriam Manová
  Obžalovaný – ["L", "I"]
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pokračovací zločin… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bánovce nad Bebravou
  Sudca – Mgr. Miriam Manová
  Obžalovaný – ["J", "P"]
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin krádeže Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bánovce nad Bebravou
  Sudca – Mgr. Miriam Manová
  Obžalovaný – ["B", "V"]
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bánovce nad Bebravou
  Sudca – Mgr. Miriam Manová
  Obžalovaný – ["U", "E"]
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin krádeže Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, umiestnenie mal detí + NO Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, upustenie od výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bánovce nad Bebravou
  Sudca – Mgr. Miriam Manová
  Obžalovaný – ["P", "B"]
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, nariadenie sexuologického… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, upustenie od výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bánovce nad Bebravou
  Sudca – Mgr. Miriam Manová
  Obžalovaný – ["X", "M"]
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy styku Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.