JUDr. Alžbeta Marková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava IV, evidujeme 566 pojednávaní a 367 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Rimavská Sobota, evidujeme 2 124 pojednávaní a 2 032 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1408 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 130 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 13.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 594 – 602. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 0 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 85,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 21
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 18

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,1%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 973,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 168 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 151 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 89,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 27,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 611 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 135 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 100% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 10
 • Počet potvrdených odvolaní – 10

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 1,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 91 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 81 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 7 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 8,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 92,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 34,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 6. mieste. Za kvalitu získal 14,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 7. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – Inštitút MS SR v Omšení – 2 dni, pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni, seminár "Európske rodinné právo" – Justična akadémia v Omšení – 2 dni ako poslucháč
 • 2012 – školenia – 2 dni; 2013 – 7. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – Inštitút MS SR v Omšení – 2 dni, pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni, seminár "Európske rodinné právo" – Justična akadémia v Omšení – 2 dni ako poslucháč
 • 2012 – školenia – 2 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.634,47 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zaplatenie 6600,- €… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného na mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na splnenie povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na zaplatenie 475,30 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na splnenie povinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 3372,10 €… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 912,28 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 768,93 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na zrušenie BSM za… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 977,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na zaplatenie 1.450,61 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zrušenie BSM za trvania… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vrátenie spôsobilosti na právne… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do výchovy a určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do výchovy a určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena osobnej starostlivosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.