JUDr. Anna Marková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 22 pojednávaní a 211 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Zmluva o dielo
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Zmluva o dielo
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Incidenčné spory
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, vylúčenie veci z konkurznej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie popretej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti právnych… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada ujmy vo výške 1.112,02… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, nahradenie prejavu vôle… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vylúčenie vecí z konkurznej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 16 499,99 eur Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 350 000 000 Kč s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, vylúčenie vecí z konkurznej… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie príslušenstva… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.