JUDr. Jana Martinčeková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 938 pojednávaní a 1 288 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 19 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["W", "K"]
  Odporca – ["K", "J"]
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č. KaBB… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["I", "E"]
  Odporca – ["V", "F"]
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["H", "R"]
  Odporca – ["B", "U"]
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["X", "A"]
  Odporca – ["B", "D"]
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúm.rozh.č.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zák. opatrenia… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["W", "M"]
  Odporca – ["J", "C"]
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozhod. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["V", "E"]
  Odporca – ["G", "S"]
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhod. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – L. X.
  Odporca – M. S.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, starobný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – K. J.
  Odporca – V. T.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh.č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.