JUDr. Jana Martinčeková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 1 008 pojednávaní a 1 408 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 19 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že mandát poslanca… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č. 100840472/2018… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č.: 100840598/2018… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh.č.:… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č.: 100886839/2019… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – S. Z.
  Odporca – E. S.
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. SP-ú č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – Q. P.
  Odporca – I. X.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o nečinnosť Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – T. E.
  Odporca – W. F.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh.č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh.č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozhod.č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozhod.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, presk. rozh. č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.