JUDr. Jana Martinčeková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 1 043 pojednávaní a 1 494 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 20 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č.: 418707/2019… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozhod. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o preskúmanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh.č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie rozh. č.129/2019… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.