JUDr. Jana Martinčeková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 851 pojednávaní a 1 121 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 18 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – ["J", "Z"]
  Odporca – ["R", "Q"]
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozhod. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – ["H", "V"]
  Odporca – ["S", "Z"]
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – ["Z", "C"]
  Odporca – ["D", "R"]
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – ["R", "P"]
  Odporca – ["T", "H"]
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.:… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – ["E", "M"]
  Odporca – ["O", "W"]
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č.: 15664/2019 z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – ["A", "J"]
  Odporca – ["H", "J"]
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – ["Q", "O"]
  Odporca – ["J", "N"]
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – ["R", "N"]
  Odporca – ["R", "K"]
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č.: 101190135/2018… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – ["A", "H"]
  Odporca – ["R", "V"]
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. OÚ č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – ["G", "B"]
  Odporca – ["R", "K"]
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – ["U", "Z"]
  Odporca – ["H", "J"]
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, odvolanie proti rozhodnutiu č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – ["B", "H"]
  Odporca – ["Z", "D"]
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie opatrenia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – ["N", "M"]
  Odporca – ["N", "U"]
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o presk.rozhod. č.j.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – ["L", "O"]
  Odporca – ["Y", "I"]
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – I. P.
  Odporca – Y. T.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – ["H", "X"]
  Odporca – ["A", "O"]
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – ["O", "B"]
  Odporca – ["T", "F"]
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – Z. L.
  Odporca – W. H.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.: 100729207/2018 z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – I. T.
  Odporca – V. K.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh.č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – T. P.
  Odporca – I. O.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.