JUDr. Mária Benková

 1. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 733 pojednávaní a 2 249 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Lučenec, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Zodpovednosť za škodu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie BSM za trvalého manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vrátenie daru a neplatnosť právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zdržanie sa neoprávneného zásahu do… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vysporiadanie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 21060,- € Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vrátenie daru a neplatnosť právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva a úprava práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapretie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zdržanie sa neoprávneného zásahu do… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vysporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.