JUDr. Mária Benková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Lučenec, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 970 pojednávaní a 2 352 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva, úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Osvojiteľnosť Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Neodkladné opatrenie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva, úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva, úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva, úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 705,78 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Na zrušenie a vyporiadenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vrátenie hotovosti 1865,-€ Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 430,00.- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie neplatnosti nájomných… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 3 500 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.