JUDr. Mária Benková

 1. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 772 pojednávaní a 2 067 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Lučenec, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Zodpovednosť za škodu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 15.146,34 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 8.134,82 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie o vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 20.845,37 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 70,70.- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 60,60.- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 60,60.-€ s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.035,36 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zdržanie sa neoprávneného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o ochranu osobnosti, náhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 20.845,37 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ochrana osobnosti a náhrada… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 60,60,-€ s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na začatie konania o… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.