JUDr. Mária Benková

 1. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 1 126 pojednávaní a 2 502 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Lučenec, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody na zdraví Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, striedavá osobná… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 7.251,10… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zmena opatrovníka Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva, úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva, úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva, úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva, úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva, úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zmena vo výchove Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.