JUDr. Mária Benková

 1. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 678 pojednávaní a 2 085 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Lučenec, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Volebné veci
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapretie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zdržanie sa neoprávneného zásahu do… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.000,-€ s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vysporiadanie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 31660,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.