JUDr. Zdenka Mattielighová

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava III, we register 2,631 hearings and 1,275 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1552 days in the period and was assigned on average 125 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 20 from 40 possible points and ranked on 389 – 410. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 11 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 72.9% of cases. The average in the same agenda is 67.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 284
 • Number of Affirmed Decisions – 207

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.7% of cases. The average in the same agenda is 7.9%.

Of the total number of the judge's judgements 2.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 381.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 329 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 107 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 32.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 94.9% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1122 days in the period and was assigned on average 92 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 25 from 40 possible points and ranked on 214 – 237. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 71.5% of cases. The average in the same agenda is 67.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 179
 • Number of Affirmed Decisions – 128

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.1% of cases. The average in the same agenda is 7.6%.

Of the total number of the judge's judgements 2.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 259 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 338 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 45 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 13.3% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 96% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 683 days and on average was assigned 147 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 99
 • Number of confirmed judgements – 62

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 210 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 182 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 20 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 91,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 219 – 232. mieste. Za kvalitu získal 5,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,25 z 25.

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zmenu úpravy styku + zvýšenie… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpp do rozvodu Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚPP do rozvodu Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod a úpp Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena ÚPP Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného, úprava… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zníženie výživného Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚPP Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod a úpp Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚPP Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚPP Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚPP Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného na malol.… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Neodkladné opatrenie +… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zmena rozsudku + Neodkladné… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpp do rozvodu Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie mena Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na úpravu práv a… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva + ÚPP Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.