JUDr. Andrej Matušovic

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, evidujeme 2 494 pojednávaní a 1 239 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 3. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Levice, evidujeme 327 pojednávaní a 668 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1486 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 149 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 317 – 344. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 49
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 33

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 1,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,6%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 60,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 64 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 47 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 73,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 100,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1052 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 121 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 28 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 107 – 118. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 75% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 36
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 27

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 1,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 67 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 60 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 32 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 53,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 104,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 627 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 138 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 50% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 12
 • Počet potvrdených odvolaní – 6

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 1,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 221 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 154 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 49 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 31,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 76% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 143 – 153. mieste. Za kvalitu získal 10 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho seminára.; Ku dňu preloženia sudcu na OS Žiar nad Hronom účasť nevykazujeme.
 • 2013 – Dodatkom č.10/2013 s účinnosťou od 22.10.2013 bol sudcovi zastavený nápad, ktorý sa mu prideľoval v súlade s RP na rok 2013 v znení v jeho Dodatkov. JUDr. Matušovic bol preložený na OS Žiar nad Hronom od 01.11.2013.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – nemá znížený nápad ; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Dodatkom č.10/2013 s účinnosťou od 22.10.2013 bol sudcovi zastavený nápad, ktorý sa mu prideľoval v súlade s RP na rok 2013 v znení v jeho Dodatkov. JUDr. Matušovic bol preložený na OS Žiar nad Hronom od 01.11.2013.
 • 2011 – nemá znížený nápad
 • 2011 – 2 dni; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x; 2013 – Sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho seminára.; Ku dňu preloženia sudcu na OS Žiar nad Hronom účasť nevykazujeme.
 • 2011 – 2 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b)… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 172/1c,d Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 172 ods. 1 písm. c,d,ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 221/1,4a Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 156 ods. 1,2 písm. a/ Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 326/1a,3 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 172 ods. 1 písm. c písm. d… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 221/1,4a Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obnova konania - 4T… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 207 ods. 2 ods. 3 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 157/1,2a Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 221/1,4a Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na schválenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zrušenie ústavnej OL… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena ústavnej PSL na… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 156 ods. 1,2 písm. a/ Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 326/1a,3 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 172 ods. 1 písm. c… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 221/1,4a Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 172 ods. 1 písm. c,d,ods. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.