JUDr. Alena Mazúrová

 1. Active judge at the court Okresný súd Košice I, we register 2,681 hearings and 1,992 judgements.
 2. Inactive judge at the court Krajský súd Košice, we register 97 hearings and no judgements.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 4
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 935 days in the period and was assigned on average 25 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 16.5 from 40 possible points and ranked on 576 – 590. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 10.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 61.7% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 128
 • Number of Affirmed Decisions – 79

An appeal against the judge's judgements is filed in 7% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 390 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 484 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 209 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 43.2% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 90.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 595 days and on average was assigned 198 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 55,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 89
 • Number of confirmed judgements – 49

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 0 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 0 prípadov. Priemer bol 238.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 71,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2011 – 8.3.2011 Aplikačné právo OSP 4.5.2011 Vysporiadanie BSM.
 • 2011 – 8.3.2011 Aplikačné právo OSP 4.5.2011 Vysporiadanie BSM.

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, uplatnenie práva vlastníka… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 9.061,64 EUR s prísl. Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4.113,36 EUR s prísl. Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 38.722,32 EUR s prísl. Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 444,15 EUR s prísl.… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastnického práva k… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 168,07 EUR s príslušenstvom… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 186,30 EUR s príslušenstvom zo… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 53,68 EUR s prísl.… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,90 € s príslušenstvom Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,90 € s príslušenstvom Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,90 € s príslušenstvom Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,90 EUR s prísl. Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,90 € s príslušenstvom Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 123,60 EUR s prísl. Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 97,53 EUR s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.