Mgr. Peter Melicher

 1. Aktívny sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 6 pojednávaní a 646 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Spoluvlastníctvo
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Neplatnosť právnych úkonov
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Vydržanie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody vzniknutej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2 518 142,52 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 27 000 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, stavebné konanie Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.