JUDr. Marta Melicherčíková

 1. Active judge at the court Okresný súd Košice I, we register 3,177 hearings and 2,084 judgements.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1012 days in the period and was assigned on average 19 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 19.5 from 40 possible points and ranked on 467 – 491. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 10.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 71.2% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 118
 • Number of Affirmed Decisions – 84

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.9% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 384 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 493 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 211 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 42.8% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 92.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 605 days and on average was assigned 191 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 73,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 80
 • Number of confirmed judgements – 59

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 458 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 526 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 213 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 37,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 94,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 490 – 500. mieste. Za kvalitu získal 10,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – Opatrením predsedu súdu z roku 2011 s účinnosťou od 1.1.2012 bol znížení nápad v registri C na 60% z dôvodu vyrovnania zaťaženosti sudcov, nakoľko v roku 2011 bolo sudkyni pridelených viac vecí ako v iných súdnych oddeleniach registra C.
 • 2012 – Opatrením predsedu súdu z roku 2011 s účinnosťou od 1.1.2012 bol znížení nápad v registri C na 60% z dôvodu vyrovnania zaťaženosti sudcov, nakoľko v roku 2011 bolo sudkyni pridelených viac vecí ako v iných súdnych oddeleniach registra C.

Published judgements

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, porušenie práv na ochranu… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2.131,96 EUR s prísl. Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, odmena za zlepšovací návrh Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana autorského práva a… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 100,- EUR s prísl. Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3.599,24 EUR s prísl.… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 15.000,- EUR s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,90 EUR s prísl. Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 EUR s prísl.… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 316,16 EUR s prísl.… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,90 EUR s prísl. Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,90 Eur s príslušenstvom Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4.804,91 EUR s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 307,92 Eur s príslušenstvom Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 511,15 EUR s prísl.… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 130,01 Eur s prísl.… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2.695,33 EUR s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.