JUDr. Martina Melníková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Vranov nad Topľou, evidujeme 3 193 pojednávaní a 1 830 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 9 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1048 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 56 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 29 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 41 – 48. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 79,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 319
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 253

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 14,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 169,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 162 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 99 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 61,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 190,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 625 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 49 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 214 – 237. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 124
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 95

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 287 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 485 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 140 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 28,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 94% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 a 2013:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 177 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 208 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 31% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 29
 • Počet potvrdených odvolaní – 9

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 941 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 134 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 25 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 17,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 36,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 11,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 695 – 698. mieste. Za kvalitu získal 0,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 10,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – Od 25. 07. 2011 – práceneschopná do 31. 12. 2011
 • 2011 – Od 25. 07. 2011 – práceneschopná do 31. 12. 2011
 • 2011 – 06. 04. – 07. 04. 2011 – školenie Trenčianske Teplice – Omšenie
 • 2011 – 06. 04. – 07. 04. 2011 – školenie Trenčianske Teplice – Omšenie

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 224.822,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, za nesprávne uvedenie úložnej… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie predbežného opatrenia… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zaplatenie 111,11… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 138,83 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 30.000 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 523.96 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 310.9 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6657.03 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žwaloba o zaplatenie 3.073,24… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 60,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 114,75 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1924,57 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 14.501,86 €ur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 2.292,16… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 82.500,01 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.