JUDr. Helena Menichová

 1. Active judge at the court Okresný súd Martin, we register 2,129 hearings and 3,158 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1426 days in the period and was assigned on average 87 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 26.5 from 40 possible points and ranked on 99 – 112. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 79.1% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 134
 • Number of Affirmed Decisions – 106

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.5% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 1.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 227 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 199 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 66 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 33.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 138.5% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1010 days in the period and was assigned on average 65 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 27 from 40 possible points and ranked on 134 – 152. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 16.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 75.8% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 99
 • Number of Affirmed Decisions – 75

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.3% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 1.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 248 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 331 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 64 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 19.3% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 98% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 622 days and on average was assigned 114 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 71% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 62
 • Number of confirmed judgements – 44

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 158 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 115 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 52 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 34,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 109% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 84 – 92. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 14.3.2013 Určovacie žaloby, 21.3.–22.3.2013 – Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväzkových vzťahoch tuzemských a medzinárodných,22.04.2013 Doručovaní a dokazovaní ve veceh s cizím prvkem, 17.–18.10.2013 Spoločné rokovanie obchodnoprávneho kolégia, 12.11.2013 Konferencia "Ingerencia súdov", 19.–21.11.2013 Príslušnosť súdu v sporoch
 • 2013 – 0
 • 2013 – 0
 • 2012 – 05.06.2012 – Efektívne využitie PC, internetu a práv. vyhľadávačov, 10.– 11.09.2012 – Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia, 23.–24.10.2012 – Pracovné stretnutie civilných sudcov, 17.–18.12.2012 – Exekučné právo, aplikačné problémy exekučného konania
 • 2011 – 5 školení (31.3.2011 – Bratislava – exekučné konanie 18.5.2011 – Ban. Bystrica – zmluva o dielo 18.–19.10.2011 – Omšenie – celokrajové pracovné stretnutie 14.–15.12.2011 – Omšenie – obchodné spoločnosti a družstvá november 2011 – KS ZA – Európsky súd pre ľudské práva); 2012 – 05.06.2012 – Efektívne využitie PC, internetu a práv. vyhľadávačov, 10.– 11.09.2012 – Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia, 23.–24.10.2012 – Pracovné stretnutie civilných sudcov, 17.–18.12.2012 – Exekučné právo, aplikačné problémy exekučného konania; 2013 – 14.3.2013 Určovacie žaloby, 21.3.–22.3.2013 – Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväzkových vzťahoch tuzemských a medzinárodných,22.04.2013 Doručovaní a dokazovaní ve veceh s cizím prvkem, 17.–18.10.2013 Spoločné rokovanie obchodnoprávneho kolégia, 12.11.2013 Konferencia "Ingerencia súdov", 19.–21.11.2013 Príslušnosť súdu v sporoch
 • 2011 – 5 školení (31.3.2011 – Bratislava – exekučné konanie 18.5.2011 – Ban. Bystrica – zmluva o dielo 18.–19.10.2011 – Omšenie – celokrajové pracovné stretnutie 14.–15.12.2011 – Omšenie – obchodné spoločnosti a družstvá november 2011 – KS ZA – Európsky súd pre ľudské práva)

Published judgements

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Dedičské právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti závetu Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 25 274,96 € s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.237,25 € s… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 9.104,1 EUR… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2 479,- € s prísl. Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 304.339,08 € s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 32.597,45 € s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 9.894,67 € s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 19.936,47 Eur s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie rozhodnutia v… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 9.104,1 EUR… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 304.339,08 € s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 32.597,45 € s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti závetu Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.226,17 Eur s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 9.894,67 € s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.