Mgr. Peter Mezőszállási

 1. Active judge at the court Okresný súd Komárno, we register 3,711 hearings and 3,439 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1497 days in the period and was assigned on average 118 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 22.5 from 40 possible points and ranked on 269 – 284. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 16.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 61.3% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 194
 • Number of Affirmed Decisions – 119

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.2% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 213.4 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 273 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 110 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 40.3% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 152.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1071 days in the period and was assigned on average 88 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 22.5 from 40 possible points and ranked on 324 – 344. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 18 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 55.9% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 118
 • Number of Affirmed Decisions – 66

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.7% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 2.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 203 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 601 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 157 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 26.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 112.9% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 645 days and on average was assigned 164 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 55
 • Number of confirmed judgements – 33

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 224 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 226 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 53 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 22,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 100,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 136 – 142. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Podľa rozvrhu práce boli sudcovi prideľované okrem hlavnej agendy Cb v 4/5–inách, aj agendy Rob, U v 4/5–ine, D v 2/4–inách, Er v 1/9–ine a od 22.10.2013 v l/10–ine, od 1,2. 2013 aj agenda C v 1/35–ine do 22. 10. 2013.
 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Sudcovi agenda Cb podľa rozvrhu práce bola prideľovaná v 4/5–inách, agenda D v 1/4–ine , agenda Rob v 4/5–inách, a Er v 1/9–ine. ; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Podľa rozvrhu práce boli sudcovi prideľované okrem hlavnej agendy Cb v 4/5–inách, aj agendy Rob, U v 4/5–ine, D v 2/4–inách, Er v 1/9–ine a od 22.10.2013 v l/10–ine, od 1,2. 2013 aj agenda C v 1/35–ine do 22. 10. 2013.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Sudcovi agenda Cb podľa rozvrhu práce bola prideľovaná v 4/5–inách, agenda D v 1/4–ine , agenda Rob v 4/5–inách, a Er v 1/9–ine.
 • 2011 – poslucháč – 2 pracovné dni téma: Vyhľadávanie a výklad práva EU; 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.; 2013 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2011 – poslucháč – 2 pracovné dni téma: Vyhľadávanie a výklad práva EU

Published judgements

 1. Opravné uznesenie Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody spôsobenej… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1777,56 Eur s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 19419,04 Eur s… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 250551,88 Eur s… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody spôsobenej… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2190 Eur s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 479,64 € s prísl . Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Ž a l o b a o zaplatenie… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1588 Eur s… Hearing will be held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba na vypratanie Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.920 € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 37890,25 Eur s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1777,56 Eur s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 51308,31 Eur s… Hearing was held on

 5. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4 194 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, O vydanie bezdôvodného… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 19419,04 Eur s… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 470,76 EUR… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 710,57 EUR s… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3 240 € s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.