JUDr. Janka Mičková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Mestský súd Košice, evidujeme 342 pojednávaní a 2 471 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 3 419 pojednávaní a 2 rozhodnutia.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie priemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z civilnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z civilnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 50.32% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 316 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je horšia než priemer.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 134.13%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 371 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 448 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 448. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 475 nevybavených vecí. Z nich 65.89% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je lepšia než priemer.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 5
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1409 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 17 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 15 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 566 – 574. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 50,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 203
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 103

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 475,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 414 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 362 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 87,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 407,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 987 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 18 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 15.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 601 – 622. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 49,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 165
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 82

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 328 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 646 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 215 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 33,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 89% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 601 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 122 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 50,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 101
 • Počet potvrdených odvolaní – 51

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 14,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 481 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 287 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 190 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 55,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 96% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 11,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 690 – 693. mieste. Za kvalitu získal 3 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – Školenie – 2 dni
 • 2012 – Školenie – 2 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 176,- € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody - 7 401,86 Eur Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 6 500,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2.219,1 Eur s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosť dražby a nepl.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 501,92 Eur s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 14 250,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie sumy 12 000€ s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 11 057,05 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,90 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,90 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,90 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 15421,95 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neučinnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Vyhlásenie rozsudku, 114,16 Eur s prísl. (7Up/1773/2023) Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 313,35 Eur s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 72,66 Eur s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,90 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.