JUDr. Zuzana Miklošová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 2 728 pojednávaní a 2 331 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 11 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1467 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 108 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 369 – 388. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 70,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 113
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 80

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 341,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 162 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 60 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 37% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 103% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1098 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 84 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 16.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 576 – 590. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 9 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 82
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 54

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 367 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 387 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 84 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 21,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 65,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 663 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 166 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 63,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 49
 • Počet potvrdených odvolaní – 31

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 146 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 129 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 29 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 21,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 99,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 84 – 92. mieste. Za kvalitu získal 8,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 29.4. – 30.4.2013 – Európske rodinné právo
 • 2012 – 17.10.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu, 22.11.2012 – Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty; 2013 – 29.4. – 30.4.2013 – Európske rodinné právo
 • 2012 – 17.10.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu, 22.11.2012 – Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie výkonu rozhodnutia Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie vo veci… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a úpravu rodičovských… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie ústavnej… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a úprava rodičovských… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na mal.dieťa… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie útavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, manželské výživné Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného pre plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a úprava rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Nariadenie NO a uloženie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, úpravu rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.