JUDr. Jaroslav Mikulaj

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 251 pojednávaní a 1 849 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava styku Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody z nezákonného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 908,16 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie hnuteľných vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie práva zodpov. vecnému… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4 412,64 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Vyhlásenie rozsudku, o náhradu bolestného a SSU Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie že dohoda o zrážk. zo… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4358,64 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 627,12 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1344,44 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.