JUDr. Jaroslav Mikulaj

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 399 pojednávaní a 2 096 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Opravné uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Dedičské právo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie NO Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba o zaplatenie 2.335,- €… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava práv a pov. rodičov k… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zdržanie sa výkonu záložného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 44 982,81 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie zodpovednosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmena úpravy styku Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 300 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.