JUDr. Drahomíra Mikulajová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 626 pojednávaní a 2 466 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 101014765/2021 Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 101014655/2021 Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 101015433/2021 Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 101015485/2021 Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zamietnutie žiadosti o… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie sumy invalidného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zamietnutie žiadosti o… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. UV 7148/II-24-2021 Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100253990/2021 Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. OU-BB-PLO2-… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 100697924/2021 Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 100699013/2021 Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 100698677/2021 Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 100698427/2021 Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100699695/2021 Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100699288/2021 Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.