Mgr. Vanda Mikulášová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Námestovo, evidujeme 4 733 pojednávaní a 3 214 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi nebola prideľovaná žiadna agenda väčšinovo. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.NA.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1493 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 77 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 10.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 626 – 627. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 0 z 15 bodov
 • Efektivita – 10.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 27,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 229
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 62

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 313,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 195 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 127 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 65,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 129,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi nebola prideľovaná žiadna agenda väčšinovo. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1065 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 60 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 8 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 724 – 727. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 0 z 15 bodov
 • Efektivita – 8 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 19,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 155
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 30

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 8,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 411 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 453 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 158 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 34,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 69,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 638 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 111 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 17,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 91
 • Počet potvrdených odvolaní – 16

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 9,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 288 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 160 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 72 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 42,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 98,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 614 – 620. mieste. Za kvalitu získal 0,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – 2
 • 2012 – 2

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin - § 289 ods. 1 TZ Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin - § 289 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Námestovo
  Sudca – Mgr. Vanda Mikulášová
  Obžalovaný – Y. P.
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena osobnej starostlivosti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Námestovo
  Sudca – Mgr. Vanda Mikulášová
  Obžalovaný – J. S.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Námestovo
  Sudca – Mgr. Vanda Mikulášová
  Obžalovaný – P. C.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na ochranu spotrebiteľa… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 567,05 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Námestovo
  Sudca – Mgr. Vanda Mikulášová
  Obžalovaný – D. H.
 2. Vyhlásenie rozsudku, Zvýšenie výživného na mal.dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zločin-§ 172/1 písm. c/,d/… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Námestovo
  Sudca – Mgr. Vanda Mikulášová
  Obžalovaný – Y. I.
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Námestovo
  Sudca – Mgr. Vanda Mikulášová
  Obžalovaný – L. A.
 6. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 21.961,52 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1374,88 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Zmena ochranného liečenia Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Námestovo
  Sudca – Mgr. Vanda Mikulášová
  Obžalovaný – B. K.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.