JUDr. Beáta Miničová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 16 pojednávaní a 135 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Zmluva o úvere
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Náhrada škody
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti právnych… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Vyhlásenie rozsudku, 1 350 262,23 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, konkurz Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 9 355 850,46 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť kúpnej zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vylúčenie spoluvlast. podielu… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, konkurz Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 32 544,25 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.