JUDr. Jana Berešová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 2 151 pojednávaní a 1 492 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 0
 • prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1531 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 43 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 285 – 316 mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 38
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 25

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 1,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,6%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 198,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 178 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 72 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 40,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 112,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 0
 • prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1095 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 23 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 19.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 467. – 491. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 13.5 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 62,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 32
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 20

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 2,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 230 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 428 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 89 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 20,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 80,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 649 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 66 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 73,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 15
 • Počet potvrdených odvolaní – 11

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 324 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 102 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 55 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 49,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 82,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 185. – 195. mieste. Za kvalitu získal 11,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Zníženie pridelených veci z dôvodu vykonávania funkcie podpredsedníčky súdu
 • 2012 – Zníženie pridelených veci z dôvodu vykonávania funkcie podpredsedníčky súdu.
 • 2011 – zníženie pridelených veci z dôvodu vykonávania funkcie podpredsedníčky súdu; 2012 – Zníženie pridelených veci z dôvodu vykonávania funkcie podpredsedníčky súdu.; 2013 – Zníženie pridelených veci z dôvodu vykonávania funkcie podpredsedníčky súdu
 • 2011 – zníženie pridelených veci z dôvodu vykonávania funkcie podpredsedníčky súdu

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a úprava práv a povinností k mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zmenu úpravy rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti k… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, priznanie rodičovských práv a povinností… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 228,51 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zmenu rozhodnutia o úprave výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na úpravu rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5.176,17 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.