JUDr. Silvia Minková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 2 357 pojednávaní a 2 595 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 13 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1264 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 34 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 317 – 344. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 66,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 146
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 97

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 268 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 152 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 71 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 46,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 148,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 831 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 30 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 15.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 601 – 622. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 50,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 71
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 36

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 400 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 627 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 280 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 44,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 102,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2012 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 398 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 176 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 40,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 22
 • Počet potvrdených odvolaní – 9

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 275 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 320 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 201 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 134,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 556 – 573. mieste. Za kvalitu získal 5 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 25. 04. – 26. 04. 2013 Pracovné stretnutie sudcov banskobystrického kraja, Omšenie; 17. 10. – 18. 10. 2013 Pracovné stretnutie OPK banskobystrického kraja, Omšenie;
 • 2012 – Dlhodobá neprítomnosť na pracovisku v období od 01. 01. 2012 do 28. 02. 2012.; 2013 – –––
 • 2012 – Dlhodobá neprítomnosť na pracovisku v období od 01. 01. 2012 do 28. 02. 2012.
 • 2012 – 26. – 27. 04. 2012 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, 21. 05. 2012 – pracovné stretutie sudcov Okresného súdu Zvolen ; 2013 – 25. 04. – 26. 04. 2013 Pracovné stretnutie sudcov banskobystrického kraja, Omšenie; 17. 10. – 18. 10. 2013 Pracovné stretnutie OPK banskobystrického kraja, Omšenie;
 • 2012 – 26. – 27. 04. 2012 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, 21. 05. 2012 – pracovné stretutie sudcov Okresného súdu Zvolen

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, O náhradu mzdy v sume 13… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1076,79 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5 980,58 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 225,03 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1718,2 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 552,3 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 104,52… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.531,95 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie právneho úkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na maloleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.531,95 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zrušenie manželstva… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1076,79 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5 980,58 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, nahradenie súhlasu otca na… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.