JUDr. Patrícia Miskolczyová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 1 665 pojednávaní a 2 164 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 17 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 993 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 21 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 367 – 389. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 58,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 110
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 64

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 245 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 382 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 147 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 38,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 108,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 623 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 200 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 56% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 75
 • Počet potvrdených odvolaní – 42

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 379 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 415 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 186 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 39,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 98,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 519 – 534. mieste. Za kvalitu získal 7 z 15 možných bodov, za efektivitu 11 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 25.–27. 3. 2013 Anglický jazyk – právnická terminológia 6.–8. 11. 2013 Anglický jazyk – právnická terminológia
 • 2012 – 21.–23.3.2012 – Anglický jazyk – právnická terminológia 23.–25.8.2012 – Anglický jazyk – právnická terminológia 24.–26.10.2012 – Anglický jazyk – právnická terminologia
 • 2011 – 9.–10.5.2011 The Anti Diskrimination Directives 22.–24.8.2011 Anglický jazyk – letný kurz 1 25.–27.8.2011 Anglický jazyk – letný kurz 2 19.–21.10.2011 Právna terminológia 25.–26.10.2011 Stretnutie kontaktných bodov; 2012 – 21.–23.3.2012 – Anglický jazyk – právnická terminológia 23.–25.8.2012 – Anglický jazyk – právnická terminológia 24.–26.10.2012 – Anglický jazyk – právnická terminologia; 2013 – 25.–27. 3. 2013 Anglický jazyk – právnická terminológia 6.–8. 11. 2013 Anglický jazyk – právnická terminológia
 • 2011 – 9.–10.5.2011 The Anti Diskrimination Directives 22.–24.8.2011 Anglický jazyk – letný kurz 1 25.–27.8.2011 Anglický jazyk – letný kurz 2 19.–21.10.2011 Právna terminológia 25.–26.10.2011 Stretnutie kontaktných bodov

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 900,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zákaz diskriminácie a náhrada… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť skončenia pracovného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 297.365.898,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 37.521,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zákaz diskriminácie a náhrada… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vysporiadanie BSM po rozvode… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti výpovede… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.