JUDr. Daniela Bergerová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava V, evidujeme 3 495 pojednávaní a 3 273 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 17 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1504 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 19 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 269 – 284. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 78,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 207
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 162

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 395,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 130 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 77 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 59,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 160% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1077 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 23 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 29.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 64 – 73. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 19 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 78,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 164
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 129

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 189 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 414 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 98 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 23,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 107,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 641 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 192 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 86
 • Počet potvrdených odvolaní – 61

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 339 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 364 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 128 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 30,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 80% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 299 – 317. mieste. Za kvalitu získal 10,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Seminár – 20dni
 • 2011 – SEMINÁR – 2 dni; 2013 – Seminár – 20dni
 • 2011 – SEMINÁR – 2 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR pre 201,26 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 822,81 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 395,34 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2 967,16 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR pre 66,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR pre 128,36 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR pre 598,91 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR pre 103,33 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.