Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

 1. Active judge at the court Okresný súd Liptovský Mikuláš, we register 3,163 hearings and 3,646 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 21 years, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. The judge has been nominated to function for more than 25 years, 4 - ročný mandát.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1491 days in the period and was assigned on average 156 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 23.5 from 40 possible points and ranked on 224 – 243. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 73.7% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 255
 • Number of Affirmed Decisions – 188

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.3% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 1.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 206.5 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 245 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 93 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 38% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 121.3% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1069 days in the period and was assigned on average 118 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 24.5 from 40 possible points and ranked on 238 – 261. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 73.4% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 192
 • Number of Affirmed Decisions – 141

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.7% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 2.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 204 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 359 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 68 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 18.9% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 93.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 653 days and on average was assigned 188 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 122
 • Number of confirmed judgements – 86

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 177 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 178 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 68 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 32,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 101,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 136 – 142. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – 12.–13.4.2012 – Omšenie – Prehľad judik. v obch.práve
 • 2011 – 27.6.2011– Seminár – Obchodné právo 21.11.2011– Seminár – Konkurz; 2012 – 12.–13.4.2012 – Omšenie – Prehľad judik. v obch.práve
 • 2011 – 27.6.2011– Seminár – Obchodné právo 21.11.2011– Seminár – Konkurz

Published judgements

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zvýšenie výživného… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na predĺženie… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozhodnutie súdu pri… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zverenie do NOS + NO Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplateniíe 11.678,42 eur s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 7000 Eur s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zvýšenie výživného k… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplateniíe 11.678,42 eur s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh otca na úpravu styku Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, na úpravu práva povinn.… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.