JUDr. Alexandra Mochnacká

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Poprad, evidujeme 1 911 pojednávaní a 1 117 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 559 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 26 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 417 – 443. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 64,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 151
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 98

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 14% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 50 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 26 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 10 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 38,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 54,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok pre zmeškanie – Pracovné právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Pracovné právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2.145,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3 000,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 11.000,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť skončenia prac.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.380,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh oprávneného dediča na… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 2.185,20… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 11 200,00 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 17.885,41 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 10.892,86 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2.756,43 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 148,80 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 265.581,93 CZK - EPR Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Vyhlásenie rozsudku, žaloba o vysporiadanie BSM s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.