Marián Mokoš

 1. Active vice chairman at the court Okresný súd Topoľčany, we register 3,813 hearings and 3,649 judgements.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1481 days in the period and was assigned on average 38 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 22 from 40 possible points and ranked on 285 – 316. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 11.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 75.5% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 510
 • Number of Affirmed Decisions – 385

An appeal against the judge's judgements is filed in 17.4% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 4.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 285.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 126 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 66 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 52.4% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 108.8% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1077 days in the period and was assigned on average 34 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 22 from 40 possible points and ranked on 345 – 366. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 13 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 69.4% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 359
 • Number of Affirmed Decisions – 249

An appeal against the judge's judgements is filed in 15.3% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 4.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 235 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 430 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 207 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 48.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 90.3% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 657 days and on average was assigned 218 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 58,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 185
 • Number of confirmed judgements – 109

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 13,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 221 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 338 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 172 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 38,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 108,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 535 – 544. mieste. Za kvalitu získal 4,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 6.11.2013 dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní.
 • 2011 – 0; 2013 – 6.11.2013 dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní.
 • 2011 – 0
 • 2011 – 0
 • 2011 – 0

Published judgements

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie z bytu Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 11.910,00 Eur s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 19.765,00 Eur s… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie vlastníctva Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 52.578,98 Eur s… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4.159,90 Eur s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného detí voči… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zaplatenie 795,37 Eur s… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 52.578,98 Eur s… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 14224,95 Eur s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 816,67 Eur s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 20.000,- Eur s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 19.765,00 Eur s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4.159,90 Eur s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie z bytu Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 327,8 Eur s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 21799,42 Eur s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vlastníctva Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 327,8 Eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.