Marián Mokoš

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 9 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívny podpredseda na súde Okresný súd Topoľčany, evidujeme 3 986 pojednávaní a 3 798 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1481 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 38 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 285 – 316. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 75,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 510
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 385

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 17,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 285,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 126 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 66 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 52,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 108,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1077 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 34 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 366. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 13 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 69,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 359
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 249

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 15,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 235 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 430 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 207 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 48,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 90,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 657 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 218 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 58,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 185
 • Počet potvrdených odvolaní – 109

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 13,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 221 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 338 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 172 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 38,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 108,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 535 – 544. mieste. Za kvalitu získal 4,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 6.11.2013 dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní.
 • 2011 – 0; 2013 – 6.11.2013 dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní.
 • 2011 – 0
 • 2011 – 0
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o uhradu nemajetkovej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 25.000,00 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o uhradu nemajetkovej… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie veci Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 7.383,18 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie veci Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie priebehu vlastníckej… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 123.103,83 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 25.000,00 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2164,73 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 1.115,60 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zapretie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 7.383,18 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nahradenie prejavu vôle Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 3996 Eur s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na manželku Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.