JUDr. Richard Molnár

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 551 pojednávaní a 58 rozhodnutí.
 2. Neaktívny podpredseda na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 25 pojednávaní a 27 rozhodnutí.
  Poznámka: sudca KS v Bratislave, ktorý je od 15. novembra 2013 do 14. novembra 2015 dočasne pridelený na Okresný súd Bratislava I.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 a 2013:

Sudcovi neboli v sledovanom období prideľované prípady v hlavných agendách. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 93 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 0 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Od 15.11.2013 dočasne pridelený na výkon funkcie podpredsedu OS BA I.
 • 2011 – od 1.1.2011 do 30.4.2011 – zastavený nápad – § 35 ods.3 Zák. 757/2004 Z.z.; 2013 – Od 15.11.2013 dočasne pridelený na výkon funkcie podpredsedu OS BA I.
 • 2011 – od 1.1.2011 do 30.4.2011 – zastavený nápad – § 35 ods.3 Zák. 757/2004 Z.z.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Rozhodovanie o… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Rozhodovanie o… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, §9 ods.2, §252 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba § 221/1,2 Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, §9 ods.2, §252 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Rozhodovanie o… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba - § 348/1a Tr… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 155 ods. 1, § 364… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.