JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.

 1. Aktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  Poznámka: od 1. februára 2014 do 31. januára 2016 je dočasne pridelená na Najvyšší súd SR.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 11 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 88 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 98 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – 22.3.2011 – Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu – 1 deň – poslucháč, 11.5.2011 – Školenie kontaktných bodov – 1 deň – poslucháč, 25. – 27.5.2011 – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS TT – 3 dni – poslucháč
 • 2011 – 22.3.2011 – Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu – 1 deň – poslucháč, 11.5.2011 – Školenie kontaktných bodov – 1 deň – poslucháč, 25. – 27.5.2011 – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS TT – 3 dni – poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozhodnutie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozhodnutie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Družstvo
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne minulé súdne pojednávania.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.