JUDr. František Mozner

 1. Aktívny sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 2 pojednávania a 8 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 199 pojednávaní a 81 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 14 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Rodina a mládež
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, uznanie cudzozemského rozsudku… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 423/1a, 2c Tr.zák. úč.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pre tr.č. podľa § 221… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pre tr.č. podľa § 172… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, pre tr.č. podľa § 221 ods.1,3… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, pre tr.č. podľa § 221 ods.1,3… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, pre tr.čin podľa § 156 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, námietka zaujatosti Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, pre tr. čin podľa § 222 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, pre tr.č. podľa § 221… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.