Marta Murgašová

 1. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 1 045 pojednávaní a 4 129 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1040 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 40 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 444 – 466. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 66% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 50
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 33

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 285 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 168 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 68 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 40,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 90% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 227 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 26 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – sudca sa 1x zúčastnil vzdelávacej aktivity organizovanou Justičnou akadémiou
 • 2011 – sudca sa 1x zúčastnil vzdelávacej aktivity organizovanou Justičnou akadémiou
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad, Do 30.08.2011 vybavoval ako zákonný sudca agendu Er, a všetky civilné dožiadania, a od 01.09.2011 bol pridelený ako zákonný sudca do odd. P
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad, Do 30.08.2011 vybavoval ako zákonný sudca agendu Er, a všetky civilné dožiadania, a od 01.09.2011 bol pridelený ako zákonný sudca do odd. P

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, oznámenie o narodení Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie mena a priezviska Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do SOS + NO Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, predosvojiteľská starostlivosť Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a úpp Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.