JUDr. Mária Nagyová

 1. Active judge at the court Okresný súd Nové Zámky, we register 4,435 hearings and 3,555 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 27 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

Overall evaluation of the judge is below average.
Incoming cases for the judge in 2021 were mostly from family agenda. Judge's decrees in 2021 were mostly from family agenda.

Component – Quality

We register 58.16% decrees for the judge, which are confirmed by the higher court in case of an appeal. The median amongst judges is 68,9%. We register 282 decrees concerning appeals.
In this dimension the judge belongs to the group that is worse than average.

Component – Effectivity

The judge had overal appointment of cases of 110.82% in 2021. The median amongst judges is 107,9%.
Anticipated time of the judge was based on data from 2021 133 days. Median amongst judges was 224,3 days.
In 2021 the judge decided 215 cases in the observed agendas.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Component – Productivity

Weighted product of the judge in 2021 was 166.461. Median amongst judges was 248,1.
For the judge we register 82 unresolved cases at the end of 2021. From those 34.15% are restant cases. Median amongst judges was 39,34% of restant cases from the total number of unresolved cases.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Overall Evaluation
Evaluation on a scale from 0 to 10.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1468 days in the period and was assigned on average 42 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 22 from 40 possible points and ranked on 285 – 316. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 19 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 54.2% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 168
 • Number of Affirmed Decisions – 91

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.6% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 180.6 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 189 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 89 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 47.1% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 193.9% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1056 days in the period and was assigned on average 40 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 19.5 from 40 possible points and ranked on 467 – 491. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 16.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 53.3% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 107
 • Number of Affirmed Decisions – 57

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.3% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 220 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 471 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 89 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 18.9% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 98.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

The judge in this period worked 624 days and on average was assigned 166 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 48,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Number of appellate judgements – 76
 • Number of confirmed judgements – 37

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 137 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 124 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 47 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 29,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 118,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 185 – 195. mieste. Za kvalitu získal 5,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – 29. 3. – 30. 3. 2012 – Spoločné stretnutie sudcov v rámci obvodu KS Nitra – Omšenie; 16. 2. – 17. 2. 2013 – 5. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – Omšenie; 25. 10. – 26. 10. 2012 – 6. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – Omšenie
 • 2012 – 29. 3. – 30. 3. 2012 – Spoločné stretnutie sudcov v rámci obvodu KS Nitra – Omšenie; 16. 2. – 17. 2. 2013 – 5. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – Omšenie; 25. 10. – 26. 10. 2012 – 6. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – Omšenie

Published judgements

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie bez odôvodnenia – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na obnovu konania Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod + ÚPP Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zrušenie vyživovacej… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie rodičovských práv… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP k… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva. Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na nariadenie NO a… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena ÚPP k mal. Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.