JUDr. Mária Nagyová

 1. Aktívna podpredseda na súde Okresný súd Nové Zámky, evidujeme 4 660 pojednávaní a 3 928 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 27 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie podpriemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z rodinnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z rodinnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 58.16% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 282 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je horšia než priemer.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 110.82%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 133 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 215 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 166.461. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 82 nevybavených vecí. Z nich 34.15% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1468 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 42 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 285 – 316. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 19 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 54,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 168
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 91

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 180,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 189 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 89 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 47,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 193,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1056 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 40 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 19.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 467 – 491. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 53,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 107
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 57

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 220 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 471 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 89 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 18,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 98,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

Sudca v sledovanom období odpracoval 624 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 166 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 48,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 76
 • Počet potvrdených odvolaní – 37

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 137 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 124 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 47 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 29,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 118,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 185 – 195. mieste. Za kvalitu získal 5,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – 29. 3. – 30. 3. 2012 – Spoločné stretnutie sudcov v rámci obvodu KS Nitra – Omšenie; 16. 2. – 17. 2. 2013 – 5. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – Omšenie; 25. 10. – 26. 10. 2012 – 6. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – Omšenie
 • 2012 – 29. 3. – 30. 3. 2012 – Spoločné stretnutie sudcov v rámci obvodu KS Nitra – Omšenie; 16. 2. – 17. 2. 2013 – 5. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – Omšenie; 25. 10. – 26. 10. 2012 – 6. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – Omšenie

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod – Starostlivosť…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod – Vyživovacie…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod – Vyživovacie…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok bez odôvodnenia – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod – Vyživovacie…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na úpravu práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o ÚPP k mal. dieťaťu Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do NOS Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, výkon rozhodnutia Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena zverenia mal.dieťaťa Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva+ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena ÚPP+NO Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie mal. do NOS Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva + ÚPP k… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, výživné na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO o dočasnom umiestnení… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o výživné Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného+zverenie do… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a ÚPP k mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva+ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.