JUDr. Tomáš Novák

 1. Active vice chairman at the court Okresný súd Prešov, we register 3,205 hearings and 3,848 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 26 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1514 days in the period and was assigned on average 57 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 15 from 40 possible points and ranked on 566 – 574. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 7.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 67.1% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 79
 • Number of Affirmed Decisions – 53

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.6% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 2.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 526.8 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 394 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 158 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 40.1% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 87.2% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1088 days in the period and was assigned on average 28 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 9.5 from 40 possible points and ranked on 712 – 715. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 3.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 63.6% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 55
 • Number of Affirmed Decisions – 35

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.6% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 3.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 1082 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 329 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 102 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 31% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 39.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 655 days and on average was assigned 52 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 56,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 37
 • Number of confirmed judgements – 21

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 467 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 105 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 131 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 85,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 80,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 14,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 636 – 644. mieste. Za kvalitu získal 6,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 4
 • 2012 – 2
 • 2011 – od 1.9.2011 zastavený nápad v senátoch 2CbR, 2R, 2K, 2ExRe, 2NcKr, 2NsRe z dôvodu rovnomernej zaťaženosti sudcov
 • 2011 – od 1.9.2011 zastavený nápad v senátoch 2CbR, 2R, 2K, 2ExRe, 2NcKr, 2NsRe z dôvodu rovnomernej zaťaženosti sudcov
 • 2011 – 5; 2012 – 2; 2013 – 4
 • 2011 – 5

Published judgements

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Opravné uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 77.356,01 eur s… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2.943,19 EUR s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2.433,27 Eur s… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3.725 Eur s… Hearing will be held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 4.402,58 Eur s… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie právneho dôvodu… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie popretej pohľadávky Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neúčinnosti právnych… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 73.585,39 EUR s… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2.800,- Eur s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie právneho dôvodu… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vylúčenie veci zo súpisu… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 15.218,19 Eur s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Odporovacia žaloba o neúčinnosť… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie zmluvnej pokuty Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4.402,58 Eur s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyhlásenie konkurzu Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neúčinnosti… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3.725 Eur s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie popretej pohľadávky Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.