Mgr. Zuzana Bezáková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 4 572 pojednávaní a 4 481 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 16 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1477 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 132 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 269 – 284. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 69,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 134
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 93

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 132,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 133 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 60 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 45,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 100% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1061 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 96 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 214 – 237. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 68,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 104
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 71

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 132 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 148 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 83 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 56,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 109,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 648 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 181 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 75
 • Počet potvrdených odvolaní – 53

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 81 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 87 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 30 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 25,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 99% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 29,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 36 – 38. mieste. Za kvalitu získal 10 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 4x.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 4x.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x.; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 4x.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 4x.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obmedzenie spôsobilosti a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO vo veci zverenia mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vrátenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zastavenie - zníženie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a ÚPP a nariadenie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vec: Návrh na určenie výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zverenie mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na určenie výživného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena zverenia Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úprava práva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.