JUDr. Ľubica Novotná

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava II, we register 2,635 hearings and 2,274 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 23 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

Overall evaluation of the judge is below average.
Incoming cases for the judge in 2021 were mostly from family agenda. Judge's decrees in 2021 were mostly from family agenda.

Component – Quality

We register 68.18% decrees for the judge, which are confirmed by the higher court in case of an appeal. The median amongst judges is 68,9%. We register 242 decrees concerning appeals.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Component – Effectivity

The judge had overal appointment of cases of 88.52% in 2021. The median amongst judges is 107,9%.
Anticipated time of the judge was based on data from 2021 287 days. Median amongst judges was 224,3 days.
In 2021 the judge decided 185 cases in the observed agendas.
In this dimension the judge belongs to the group that is worse than average.

Component – Productivity

Weighted product of the judge in 2021 was 165.128. Median amongst judges was 248,1.
For the judge we register 155 unresolved cases at the end of 2021. From those 38.06% are restant cases. Median amongst judges was 39,34% of restant cases from the total number of unresolved cases.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Overall Evaluation
Evaluation on a scale from 0 to 10.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 3
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1462 days in the period and was assigned on average 65 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 20 from 40 possible points and ranked on 389 – 410. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 12.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 66.5% of cases. The average in the same agenda is 67.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 185
 • Number of Affirmed Decisions – 123

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.8% of cases. The average in the same agenda is 7.9%.

Of the total number of the judge's judgements 4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 266.4 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 135 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 91 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 67.4% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 145.7% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 3
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1042 days in the period and was assigned on average 48 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 21 from 40 possible points and ranked on 390 – 416. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 13.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 65.9% of cases. The average in the same agenda is 67.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 126
 • Number of Affirmed Decisions – 83

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.9% of cases. The average in the same agenda is 7.6%.

Of the total number of the judge's judgements 3.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 333 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 188 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 105 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 55.9% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 109.6% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 2 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 641 days and on average was assigned 115 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 59,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 94
 • Number of confirmed judgements – 56

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 198 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 144 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 111 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 53,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 141% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 355 – 369. mieste. Za kvalitu získal 4,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Zastavený nápad v odd.C z dôvodu vybavovania agedy P. Znížený nápad v agende P – § 50 ods.3 Zák.č.757/2004 Z.z.. Sudca vykonáva funkciu podpredsedníčky súdu od 15.6.2013.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x vzdelávacej aktivity týkajúcej sa seminára medzinárodného rodinného práva konaného v Omšení. Seminár bol organizovaný Justičnou akadémiou SR.
 • 2012 – Sudca mal zastavený nápad v oddelení C.
 • 2011 – sudca má od 01.09.2011 zastavený nápad do agendy C z dôvodu, že od uvedeného dátumu bol pridelený do poručenského oddelenia ako zákonný sudca; 2012 – Sudca mal zastavený nápad v oddelení C.; 2013 – Zastavený nápad v odd.C z dôvodu vybavovania agedy P. Znížený nápad v agende P – § 50 ods.3 Zák.č.757/2004 Z.z.. Sudca vykonáva funkciu podpredsedníčky súdu od 15.6.2013.
 • 2011 – sudca má od 01.09.2011 zastavený nápad do agendy C z dôvodu, že od uvedeného dátumu bol pridelený do poručenského oddelenia ako zákonný sudca
 • 2011 – sduca sa zúčastnil 1x vzdelávacej aktivity, ktorú organizovala Justičná akadémia a 1x vzdelávacej aktivity konanej v máji 2011 v Omšení Krajským súdom Bratislava; 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x vzdelávacej aktivity týkajúcej sa seminára medzinárodného rodinného práva konaného v Omšení. Seminár bol organizovaný Justičnou akadémiou SR.
 • 2011 – sduca sa zúčastnil 1x vzdelávacej aktivity, ktorú organizovala Justičná akadémia a 1x vzdelávacej aktivity konanej v máji 2011 v Omšení Krajským súdom Bratislava

Published judgements

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie dieťaťa do… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úpp Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena ÚPP Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, pozbavenie spôsobilosti na… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod + ÚPP Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod + ÚPP Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.