JUDr. Ama Odalošová

 1. Active judge at the court Krajský súd Banská Bystrica, we register 675 hearings and 497 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Banská Bystrica, we register 1,077 hearings and 829 judgements.
  Note: s účinnosťou od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je dočasne pridelená na KS v Banskej Bystici.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 612 days and on average was assigned 191 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 102
 • Number of confirmed judgements – 72

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 195 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 261 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 158 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 50,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 99,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 286 – 298. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 13 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB
 • 2011 – 15.03.2011 – Aplikačné problémy O.s.p., ÚPV B.Bystrica; 2012 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB
 • 2011 – 15.03.2011 – Aplikačné problémy O.s.p., ÚPV B.Bystrica

Published judgements

 1. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Iné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 6450 Eur s prísl. Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 658,99 €s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie dedičského práva… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie ústavnej… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 30.500,- EUR Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 10.570,07 € s… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, O určenie, že nehnuteľnosti… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, abstraktná kontrola v… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti kúpnej… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.